Γενική Συνέλευση Πέμπτη 13/2/2020 ώρα 12.00 μ.μ.

Γενική Συνέλευση Πέμπτη 13/2/2020 ώρα 12.00 μ.μ.

Γενική συνέλευση στην αίθουσα πολιτιστικού Κέντρου Στρατωνίου (ΝΕΙΚΟΠΤΕΛΕΜΑ) Θέματα Σωματείου Αγία Βαρβάρα 1. Απολογισμός-Ισολογισμός Σωματείου 2. Ενημέρωση εργασιακών θεμάτων 3. Ενημέρωση αναπροσαρμογής bonus 4. Κοπή πίτας Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη