Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, εβρισκόμενος πάντα στην πρώτη γραμμή ενός διαχρονικού και καθημερινού αγώνα που στόχο έχει την διασφάλιση της εργασίας και των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τους εργαζόμενους στο χώρο της ΔΕΗ, αντιλαμβάνεται πλήρως την αγωνία και αναταραχή των μεταλλωρύχων στις Σκουριές της Χαλκιδικής και στέκεται αλληλέγγυος στον αγώνα τους για εξασφάλιση της ομαλής συνέχειας των εργασιών στα μεταλλεία της Κασσάνδρας και Σκουριών.

Το δικαίωμα στην εργασία είναι ύψιστο όπως ακριβώς είναι και το δικαίωμα στην εξόρυξη του ορυκτού πλούτου –με συνέπεια, ορθολογισμό και εξασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων- όταν αυτή η διαδικασία μπορεί, αφενός, να συμβάλει στην δημιουργία θέσεων εργασία και να εξασφαλίσει, αφετέρου, την ανάπτυξη μίας περιοχής.

Ειδικά δε στο κομμάτι της διεξαγωγής ελέγχων ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει συμμόρφωση στους περιβαλλοντικούς όρους, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτελεί το κρίσιμο σημείο μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος, του μέλλοντος μίας περιοχής, της υγείας των πληθυσμών και των προοπτικών που μπορεί να έχει.  Πρόκειται για ένα κομμάτι για το οποίο ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχει, αναδείξει, έχει υποστηρίξει και έχει προβεί σε πολλές και σημαντικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι καλύτερες συνθήκες.

Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, δεν είναι ούτε πολεμιστές, ούτε «υποκινούμενοι».

Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία της Χαλκιδικής είναι διεκδικητές των αυτονόητων και αγωνίζονται για να διατηρήσουν αυτό που σήμερα αποτελεί ¨ευλογία¨ να το έχει κάποιος. Το δικαίωμά δηλαδή στην εργασία, για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να συντηρούν τις οικογένειές τους.

Σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί πολλά δεινά και με πολύ μεγάλο κόπο κρατιέται όρθια, η εξασφάλιση της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και προοπτικών θα πρέπει να αποτελούν ΔΕΔΟΜΕΝΑ και όχι να δημιουργούν αναταράξεις και αγωνία για χιλιάδες εργαζόμενους και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Γραφείο Τύπου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η.  A.E.

UNION OF PRODUCING ELECTRICAL ENERGY P.P.C. S.A.