Σκοποί

Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι: η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων. Η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και εκμετάλλευσης, με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και εκμετάλλευσης, για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων.

Η αλληλεγγύη και συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργάτες όλης της Ελλάδος και όλου του κόσμου για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών  ελευθεριών, καθώς και η ενεργή συμμετοχή στους αγώνες για την Ειρήνη, Εθνική Ανεξαρτησία και για τα κοινά συμφέροντα της Εργατικής Τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων.