Δομή

Ο Σύλλογος

Έχοντας σαν αντικείμενο και κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2004 και είναι Συλλογικό Όργανο. Επίσης είναι ενταγμένος στο Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής και στην Ομοσπονδία Μεταλλείων Λατομείων Βορείου Ελλάδος.

Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται από τους εργαζόμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Δομή Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Γ. Δημήτριος Τηλ: 6970802237

Αντιπρόεδρος: Βρασταμινός Α. Γεώργιος Τηλ: 6944425251

Γ. Γραμματέας: Στουγιάννης Ι. Γεώργιος Τηλ: 6957252620

Αν. Γ. Γραμματέας: Τσούλος Δημήτριος Τηλ: 6971726114

Ταμίας: Καρίγκας Κ. Ευθύμης Τηλ: 6948179904

Μέλη:

Βογιατζής Ιωάννης Τηλ: 6974153073

Θαλάσσης Ιωάννης Τηλ: 6970389912