Γενική Συνέλευση Πέμπτη 13/2/2020 ώρα 12.00 μ.μ.

Γενική συνέλευση στην αίθουσα πολιτιστικού Κέντρου Στρατωνίου (ΝΕΙΚΟΠΤΕΛΕΜΑ)
Θέματα Σωματείου Αγία Βαρβάρα
1. Απολογισμός-Ισολογισμός Σωματείου
2. Ενημέρωση εργασιακών θεμάτων
3. Ενημέρωση αναπροσαρμογής bonus
4. Κοπή πίτας

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη