Ανακοίνωση σωματείου

Σήμερα 25/11/2019 Η τρίτη βάρδια δεν θα πάει στη δουλειά σε όλα τα εργοστάσια λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών!! Εκτός από κάποια νευραλγικα πόστα επιφυλακής!! Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν από τον εργοδηγο!! Για αύριο 26/11 και την πρώτη βάρδια θα υπάρχει ενημέρωση στη συνέχεια.