Ανακοίνωση για Πρώτη βάρδια!

Αύριο η οι εργαζόμενοι της πρώτης βάρδιας δεν θα μεταβούν στα εργοτάξια! Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στα γραφεία! Ωστόσο τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν κανονικά από τις αφετηριες-στασεις. Εκεί ωφειλούν να βρίσκονται οι συνάδελφοι που θα είναι σε επιφυλακή!