Ταυτότητα

Δομή

Έχοντας σαν αντικείμενο και κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και την προσάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2004 και είναι Συλλογικό Όργανο. Επίσης είναι ενταγμένος στο Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής και στην Ομοσπονδία Μεταλλείων Λατομείων Βορείου Ελλάδος. Περισσότερα...

Ιστορία

Η Β.Α Χαλκιδική έχει μακραίωνη μεταλλευτική ιστορία. Με βάση τις ιστορικές πηγές, η έναρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή εντοπίζεται γύρω στον 6ο αι. π.Χ. Είναι τα ίδια μεταλλεία που χρηματοδοτούν το Μακεδονικό Βασίλειο και τις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου. Περισσότερα...

 Σκοπός μας...

Σκοπός μας...

Σκοποί του σωματείου είναι: η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων. Η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και εκμετάλλευσης, με στενούς δεσμούς αληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης και εκμετάλλευσης, για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων. Η αλληλεγγύη και συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργάτες όλης της Ελλάδος και όλου του κόσμου για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων και την κατάργηση της εκμετάλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και η ενεργή συμμετοχή στους αγώνες για την Ειρήνη, Εθνική Ανεξαρτησία και για τα κοινά συμφέροντα της Εργατικής Τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων.

Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος
Πρόεδρος
Παπαγεωργίου Γ. Δημήτριος
Καρίγκας Κ. Ευθύμης
Καρίγκας Κ. Ευθύμης
Αντιπρόεδρος
Καμπάς Π. Νικόλαος
Καμπάς Π. Νικόλαος
Γ. Γραμματέας
Κωστόπουλος Ι. Γεώργιος
Κωστόπουλος Ι. Γεώργιος
Αν. Γ. Γραμματέας
Στουγιάννης Ι. Γεώργιος
Στουγιάννης Ι. Γεώργιος
Ταμίας
Χατζής Κ. Γεώργιος
Χατζής Κ. Γεώργιος
Μέλος
Αλεύρας Α. Νικόλαος
Αλεύρας Α. Νικόλαος
Μέλος

Δελτία Τύπου

Έχοντας σαν αντικείμενο και κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και την προσάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών.

Τελευταία Νέα